tel.: 604-500-918, mail.: adwokat@dariuszsieka.pl


PRAWO CYWILNE KRAKÓW


W zakresie prawa cywilnego kancelaria adwokacka zapewnia reprezentowanie przez adwokatów w szczególności w następujących sprawach:
 
 • sprawy o zapłatę,
 • sprawy o odszkodowania za szkody komunikacyjne i błędy w sztuce lekarskiej
 • dochodzenie odszkodowań z oc i ac
 • dochodzenie roszczeń za szkody na osobie (uszkodzenia i urazy ciała) oraz za szkody na mieniu
 • dochodzenie zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę
 • odszkodowania i wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości
 • ochrona dóbr osobistych
 • prowadzenie spraw z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy
 • windykacja należności
 • dochodzenie roszczeń z umowy sprzedaży, dostawy, pożyczki, przewozu i innych umów cywilnoprawnych
 • roszczenia związane z wadami oświadczeń woli - błąd, podstęp
 • dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy

W celu ustalenia terminu spotkania z adwokatem w Kancelarii prosimy o kontakt tel.604-500-918 lub (12)656-36-07 albo mail: adwokat@dariuszsieka.plPozostałe usługi prawne